QQaPad for Android v5.8.3 官方正式版本

  • A+
所属分类:安卓软件

Android QQ aPad版,QQHD是平板电脑专用版包括Android pad、iPad、iPad miniPad,QQaPad版让您在平板电脑上获得功能丰富的畅聊体验,大屏高清的体验带给您简洁清新的聊天环境!QQHD版支持多人视频、语音聊天、发抢红包、视频美颜、文件多端互传,致力于打造欢乐无限的沟通、娱乐与生活体验!

QQaPad for Android v5.8.3 官方正式版本

新版变化

2018-01-16 v5.8.3
兼容Android 8.0奥利奥

2017-11-03 v5.8.1
兼容最新Android 8.0
升级优化浏览器内核
更新红包相关功能
更多流畅度优化

2016-04-08 v5.8.0
1. 小屏Pad界面适配
2. QQ表情可漫游
3. 消息弹窗内可直接查看大图
4. 稳定性提升及界面细节优化

官网地址:http://im.qq.com/apad

QQ for aPad v5.8.3.3416 官方版 + Play商店版

https://pan.baidu.com/s/1hsIPS3M 

http://imtt.dd.qq.com/16891/86ECB9B9920945D2BC15B1AF5283BFE0.apk?fsname=com.tencent.minihd.qq_5.8.3_354.apk

Android QQHD Mini v2.2.2 / v1.9.1 去升级经典版   

https://423down.lanzouo.com/b105577 

https://pan.baidu.com/s/1boZEveR

https://423Down.ctfile.com/shared/folder_18169302_198aee3f

网站小编

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: