TechSmith Camtasia 2021 v21.0.15.34558 媒体工具

TechSmith Camtasia 2021 v21.0.15.34558

TechSmith Camtasia – 世界顶级屏幕录像视频编辑软件。这套非常强大的专业录屏与视频创作大型软件套装包含捕获屏幕录制、视频剪辑和编辑、视频录音配音、视频菜单制作、视频剧场和视频播放等系...
阅读全文